İngilizce Terim: Risk Tolerence

Türkçe Terim: Risk Toleransı

Kısaltma: –

Kuruluşlarda riskin değerlemesi amacıyla belirlenen hedef kriter
Not 1: Risk toleransı yasal veya düzenleyici gerekliliklerden etkilenebilir.
Not 2: Risk toleransı farklı kapsamlarda farklı kriterler olarak belirlenebilir.


Bu içerik Risk Toleransı (Risk Tolerence) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.