İngilizce Terim: Running Maintenance

Türkçe Terim: Çalışır Bakım

Kısaltma: –

Varlık çalışır durumdayken yapılabilen bakım.


Bu içerik Çalışır Bakım (Running Maintenance) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.