İngilizce Terim: Risk Ranking

Türkçe Terim: Risk Sıralaması

Kısaltma:-

Potansiyel riske maruz kalma ihtimallerine göre senaryolar veya önerilen tekliflerin sıralamasının değiştirilmesi.


Bu içerik Risk Sıralaması (Risk Ranking) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.