İngilizce Terim: Risk Reporting

Türkçe Terim: Risk Raporlama

Kısaltma: –

Mevcut riskin durumu ve yönetimi ile ilgili bilgi sağlayarak iç ve dış paydaşları bilgilendirmeyi amaçlayan iletişim biçimi.


Bu içerik Risk Raporlama (Risk Reporting) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.