İngilizce Terim: Puff Model

Türkçe Terim: Puff Modeli

Kısaltma:

Anlık salınımdaki gaz dağılımını temsil eden matematiksel bir model.


Bu içerik Puff Modeli (Puff Model) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.