İngilizce Terim: Recovery Factors

Türkçe Terim: Kurtarma Faktörü

Kısaltma:

İnsan hatasına bağlı istenmeyen sonuçları sınırlayan veya engelleyen geri bildirim faktörleri.


Bu içerik Kurtarma Faktörü (Recovery Factors) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.