İngilizce Terim: Protective Extra-Low Voltage System

Türkçe Terim: Koruyucu Aşırı Düşük Voltajlı Sistem

Kısaltma: PELV

normal şartlar altında ve diğer devrelerdeki topraklama hataları hariç olmak üzere sadece tek hata şartları altında voltajın, aşırı düşük voltaj değerini aşamayacağı elektrik sistemi


Bu içerik Koruyucu Aşırı Düşük Voltajlı Sistem (Protective Extra-Low Voltage System) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.