İngilizce Terim: İnspection

Türkçe Terim: Muayene

Kısaltma:

bir ögenin durumuna yönelik güvenilir bir sonuca varmak için ölçümlerle desteklenerek, ya hiç sökülmeden ya da gerektiği yerde kısmi olarak sökülerek yürütülen dikkatli tetkikleri kapsayan eylem


Bu içerik Muayene (İnspection) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.