İngilizce Terim: Programmable Electronic System

Türkçe Terim: Programlanabilir Elektronik Sistem

Kısaltma: PES

Bilgisayar tabanlı sistemin sensörler ve son kontrol elemanlarına; kontrol, koruma veya görüntüleme için bağlanması.


Bu içerik Programlanabilir Elektronik Sistem (Programmable Electronic System) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.