İngilizce Terim: Procedures

Türkçe Terim: Prosedür

Kısaltma: –

Görevi güvenli bir şekilde ve nasıl yürüttüğünü açıklayan; yazılı, adım adım talimatlar içeren ve bunlara ilişkin bilgileri barındıran uyarılar, notlar ya da uyarılar.


Bu içerik Prosedür (Procedures) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.