İngilizce Terim: Probability Of Failure On Demand

Türkçe Terim: Talep Durumunda Hata Yapma Olasılığı

Kısaltma: PFD

Bir sistemin talep üzerine belirli bir işlemi yerine getirememe ihtimali.


Bu içerik Talep Durumunda Hata Yapma Olasılığı (Probability Of Failure On Demand) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.