İngilizce Terim: Process

Türkçe Terim: Proses

Kısaltma: –

Malzemenin veya enerjinin dönüştürülmesi, taşınması veya depolanması için yapılan kimyasal, fiziksel veya biyolojik işlem dizisi.


Bu içerik Proses (Process) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.