İngilizce Terim: Probabilistic Risk Assessment

Türkçe Terim: Olasılığa Dayanan Risk Değerlendirmesi

Kısaltma: PRA

Olasılık teorisini kullanarak riskin nicel değerlendirmesini tanımlamak.


Bu içerik Olasılığa Dayanan Risk Değerlendirmesi (Probabilistic Risk Assessment) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.