İngilizce Terim: Pressure-Piling

Türkçe Terim: Basınç Birikimi

Kısaltma:

Mahfazanın bir bölmesinde sıkışmış halde bulunan gaz karışımının tutuşması sonucu oluşan yüksek basınç


Bu içerik Basınç Birikimi (Pressure-Piling) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.