İngilizce Terim: Flashpoint

Türkçe Terim: Parlama Noktası

Kısaltma:

Bir sıvının patlayıcı gaz ortamı oluşturabilecek kadar buhar oluşturabileceği en düşük sıcaklık


Bu içerik Parlama Noktası (Flashpoint) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.