İngilizce Terim: Periodical Test

Türkçe Terim: Periyodik Test

Kısaltma:

bknz: Kanıt Testi


Bu içerik Periyodik Test (Periodical Test) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.