İngilizce Terim: Potantial Failure

Türkçe Terim: Potansiyel Hata

Kısaltma:-

Bir arızanın yaşanacağını veya meydana geldiğini göstermek için kullanılabilen tespit edilebilir bir işletme veya ekipman durumu.


Bu içerik Potansiyel Hata (Potantial Failure) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.