İngilizce Terim: Periodic Maintenance

Türkçe Terim: Periyodik Bakım

Kısaltma: –

Tamir geçmişi verilerine, kullanıma veya geçen zamana dayalı düzenli aralıklarla yapılan düzenli bakım işlemleri.


Bu içerik Periyodik Bakım (Periodic Maintenance) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.