İngilizce Terim: Performance Measurement

Türkçe Terim: Performans Ölçme

Kısaltma: –

Performans göstergelerini kullanarak performansı ölçme eylemi.


Bu içerik Performans Ölçme (Performance Measurement) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.