İngilizce Terim: Performance Standart

Türkçe Terim: Performans Standardı

Kısaltma:-

Ekipman kullanıcısının istediği performans düzeyini veya ulaşmak için ihtiyaç duyduğu varlık.


Bu içerik Performans Standardı (Performance Standart) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.