İngilizce Terim: Performance-Influencing Factors

Türkçe Terim: Performansa Etki Eden Faktörler

Kısaltma: –

İnsan performansının etkinliğini ve hataların olasılığını etkileyen faktörler.


Bu içerik Performansa Etki Eden Faktörler (Performance-Influencing Factors) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.