İngilizce Terim: Explosion-Pressure-Shock-Resistant

Türkçe Terim: Patlama Basıncı Şokuna Dayanıklı

Kısaltma:

Tankların ve ekipmanların beklenen patlama basınçlarına dayanarak kalıcı bir şekil bozukluğuna müsaade etse dahi çeperlerde yarılma oluşmasına müsaade etmeyecek özellikte dizayn edilmiş olması


Bu içerik Patlama Basıncı Şokuna Dayanıklı (Explosion-Pressure-Shock-Resistant) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.