İngilizce Terim: Limiting Oxygen Concentration

Türkçe Terim: Sınırlayıcı Oksijen Konsantrasyonu

Kısaltma:LOC

Bir alevlenir madde, hava ve inert gaz karışımının belirlenmiş test koşulları altında patlama meydana getirmeyeceği durumda karışımda bulunabilecek en yüksek oksijen konsantrasyonu


Bu içerik Sınırlayıcı Oksijen Konsantrasyonu (Limiting Oxygen Concentration) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.