İngilizce Terim: Rare Event

Türkçe Terim: Nadir Olay

Kısaltma:

Gerçekleşmesi için beklenen sıklık çok küçük olan olay veya yaralanmalı olay. Bu olayın gerçekleşmesi bir tesisin veya işletmenin çalışma ömrü boyunca istatistiksel olarak beklenmez.


Bu içerik Nadir Olay (Rare Event) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.