İngilizce Terim: Minimum Ignition Temperature Of A Dust Cloud

Türkçe Terim: Toz Bulutunun En Düşük Tutuşma Sıcaklığı

Kısaltma:

Sıcak bir yüzey üzerinde bulunan ve yüzeyle temas halinde olan bir yanıcı toz hava karışımını tutuşturacak en düşük sıcak yüzey sıcaklığı


Bu içerik Toz Bulutunun En Düşük Tutuşma Sıcaklığı (Minimum Ignition Temperature Of A Dust Cloud) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.