İngilizce Terim: Minimum Explosible Concentration

Türkçe Terim: Minimum Patlayabilir Konsantrasyon

Kısaltma:

Havadaki yanıcı bir tozun, 1 metreküpteki gramı olarak ifade edilen, alev üretebilecek en düşük konsantrasyonu


Bu içerik Minimum Patlayabilir Konsantrasyon (Minimum Explosible Concentration) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.