İngilizce Terim: Zone 20

Türkçe Terim: Bölge 20

Kısaltma:

Patlayıcı toz ortamının havada bulut halinde sürekli, uzun periyotlar (süreler) için ya da sık sık mevcut olduğu alan.


Bu içerik Bölge 20 (Zone 20) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.