İngilizce Terim: Methodology

Türkçe Terim: Metodoloji

Kısaltma: –

Kanıtları analiz etmek ve olayın temelindeki nedenleri belirlemek için birden çok olay araştırma aracının bir arada kullanılması.


Bu içerik Metodoloji (Methodology) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.