İngilizce Terim: Mortality Index

Türkçe Terim: Ölümlülük Endeksi

Kısaltma:

Tarihsel kayıtlardan türetilen, ölümler ve salınan kimyasal kütlesinin ortalaması temel alınarak yapılan bir endeks. Toksik madde depolamasındaki potansiyel tehlikeyi karakterize etmek için kullanılır.


Bu içerik Ölümlülük Endeksi (Mortality Index) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.