İngilizce Terim: Maximum Rate Of Explosion Pressure Rise

Türkçe Terim: Maksimum Patlama Basıncı Artış Hızı

Kısaltma: (dP/dt)max

Kapalı tank içerisinde bulunan yanıcı bir maddenin patlama sınırı içerisinde bulunan, tüm patlayıcı ortamların patlaması sırasında oluşacak en yüksek basınç değeri


Bu içerik Maksimum Patlama Basıncı Artış Hızı (Maximum Rate Of Explosion Pressure Rise) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.