İngilizce Terim: Maximum Permissible Surface Temperature

Türkçe Terim: İzin Verilen En Yüksek Yüzey Sıcaklığı

Kısaltma:

Tutuşturmayı önlemek için, elektrikli ekipmanın bir yüzeyinin ulaşabileceği en yüksek sıcaklıktır. Bu tanım gazlara uygulanmaz. İzin verilen maksimum yüzey sıcaklığı tozun tipine, bulut ya da tabaka halinde bulunması ve güvenlik katsayısı uygulamasına bağlıdır. Tabaka halindeki tozlarda tabaka kalınlığına göre izin verilen en yüksek yüzey sıcaklığın değişkenlik göstermektedir.


Bu içerik İzin Verilen En Yüksek Yüzey Sıcaklığı (Maximum Permissible Surface Temperature) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.