İngilizce Terim: Rule-Based Level Of Control

Türkçe Terim: Kurala Dayalı Kontrol Seviyesi

Kısaltma:-

Kimya endüstrisi görevleri bağlamında, teşhislerin yapıldığı ve eylemlerin kurallara dayanarak formüle edildiği, insanın bilgi işleme şekli


Bu içerik Kurala Dayalı Kontrol Seviyesi (Rule-Based Level Of Control) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.