İngilizce Terim: Relative Application Of Chemical Process Quantitative Risk Analysis

Türkçe Terim: Kimyasal Proses Kantitatif Risk Analizi İçin Göreceli Uygulama

Kısaltma:

Risk azaltma stratejilerinin rekabet etkinliklerine göre önceliklendirmek için çeşitli risk tahminlerinin karşılaştırılması ve sıralanması.


Bu içerik Kimyasal Proses Kantitatif Risk Analizi İçin Göreceli Uygulama (Relative Application Of Chemical Process Quantitative Risk Analysis) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.