İngilizce Terim: Boiling Liquid, Expanding Vapor Explosion

Türkçe Terim: Kaynayan Sıvı, Genişleyen Buhar Patlaması

Kısaltma:BLEVE

kaynama noktasının üstündeki bir sıcaklıkta atmosferik basınçtan yüksek bir basınçta bulunan sıvı buharının depolandığı alandan gerçekleşen ani bir salınımı durumunda sıvı üzerindeki basınç çok hızlı bir şekilde düşer bunun sonucunda patlayıcı hızda bir buharlaşma ile buhar genişlemesi ve sıvının enerjisinin açığa çıkması bir patlama olarak sınıflandırılmaktadır. Eğer muhafaza edilen sıvı alevlenir bir sıvıysa ve tanktaki yarılma harici bir alevden kaynaklanıyorsa, BLEVE’yi takiben bir ateş topu meydana gelir. Flaş buharlaşma sırasında ortaya çıkan enerji bir şok dalgasına sebep olabilir.


Bu içerik Kaynayan Sıvı, Genişleyen Buhar Patlaması (Boiling Liquid, Expanding Vapor Explosion) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.