İngilizce Terim: Integrated Corrective Action Tracking System

Türkçe Terim: Entegre Düzeltici Faaliyet Takip Sistemi

Kısaltma: –

Proses güvenliği yönetimi elementlerinde yaygın olan, denetleyen, düzenleyen bir eylem izleme sistemi. Olay raporlarının, risk analizlerinin, acil durum tatbikatlarının, denetimlerin ve yaşanmış olayların önerilerini barındırır.


Bu içerik Entegre Düzeltici Faaliyet Takip Sistemi (Integrated Corrective Action Tracking System) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.