İngilizce Terim: İncident

Türkçe Terim: Olay

Kısaltma: –

İstenmeyen sonuçlar doğurabilecek planlanmamış ve beklenmeyen vaka dizisi.


Bu içerik Olay (İncident) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.