İngilizce Terim: Hazardous Area

Türkçe Terim: Tehlikeli Alan

Kısaltma:

Ekipman kurulumu ve kullanımı için özel önlemler gerektirecek miktarda bir patlayıcı gaz ortamının mevcut olduğu ya da mevcut olması beklenen alan. Proses ekipmanlarının içleri, olağan şartlarda yanıcı ortam mevcut olmasa bile ekipman içerisine hava girme ihtimaline karşı genellikle tehlikeli alan olarak değerlendirilir. İnertleştirme gibi özel yöntemler kullanıldığı zaman ekipman içerisini tehlikeli alan olarak değerlendirmeye gerek olmayabilir.


Bu içerik Tehlikeli Alan (Hazardous Area) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.