İngilizce Terim: Flammable Liquid

Türkçe Terim: Alevlenir Sıvı

Kısaltma:

Öngörülen çalışma şartları altında alevlenir buhar oluşturabilen sıvı. Öngörülen çalışma şartlarına örnek olarak, alevlenir sıvının parlama noktasına yakın ya da üzerindeki sıcaklıklarda elleçlendiği durumlar verilebilir.


Bu içerik Alevlenir Sıvı (Flammable Liquid) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.