İngilizce Terim: Fault Tolerance

Türkçe Terim: Hata Toleransı

Kısaltma:

Fonksiyonel ünitenin arıza veya hata durumunda gerekli bir fonksiyonu yerine getirmeye devam etmesi.


Bu içerik Hata Toleransı (Fault Tolerance) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.