İngilizce Terim: Fugitive Emissions

Türkçe Terim: Kaçak Emisyonu

Kısaltma:-

Kaçak sebebiyle proses ekipmanlarından yayılan kimyasal emisyonlar.


Bu içerik Kaçak Emisyonu (Fugitive Emissions) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.