İngilizce Terim: Fractional Dead Time

Türkçe Terim: Kısmi Ölü Zaman

Kısaltma: FDT

Bir sistemin talep anında çalışamayacağı ortalama zaman fraksiyonu. Kullanılamazlık olarak da nitelendirilir.


Bu içerik Kısmi Ölü Zaman (Fractional Dead Time) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.