İngilizce Terim: Failure Rate

Türkçe Terim: Arıza Hızı

Kısaltma:

Tek bileşenler veya sistemlerin güvenilirlik parametresi.


Bu içerik Arıza Hızı (Failure Rate) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.