İngilizce Terim: Forensic Engineering

Türkçe Terim: Adli Mühendis/Bilirkişi

Kısaltma: –

Hukuk mahkemelerinde veya tahkim yargılamalarında belirli konularda mühendislik uzmanı olarak görev yapmak için nitelikli kişileri yetiştiren, mesleki uygulamaların içerisinde bulunduğu bilim dalı.


Bu içerik Adli Mühendis/Bilirkişi (Forensic Engineering) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.