İngilizce Terim: Flameproof Joint Or Flamepath

Türkçe Terim: Aleve Karşı Korumalı Mafsal Ya Da Alev Yolu

Kısaltma:

Bir mahfazanın iki parçasının karşılıklı yüzeyleri ya da birden fazla mahfazanın bir araya gelerek mahfazanın içerisinde gerçekleşen bir patlamanın mahfaza etrafındaki patlayıcı ortama yayılmasını önlediği yer.


Bu içerik Aleve Karşı Korumalı Mafsal Ya Da Alev Yolu (Flameproof Joint Or Flamepath) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.