İngilizce Terim: Flame Speed

Türkçe Terim: Alev Hızı

Kısaltma:

alevlenir bir gaz hava karışımı içerisinde yanan bir alevin, yanma hızının ve alevin yanmayan gazlara aktarım hızının toplamı şeklinde, sabit bir gözlemciye göre ölçülen hızı.


Bu içerik Alev Hızı (Flame Speed) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.