İngilizce Terim: Emissive Power

Türkçe Terim: Yayım Gücü

Kısaltma:

bir alevin birim yüzey alanından yayılan toplam ışıma enerjisi. Yüzey yayım gücü olarak da bilinir.


Bu içerik Yayım Gücü (Emissive Power) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.