İngilizce Terim: Explosive Atmosphere

Türkçe Terim: Patlayıcı Ortam

Kısaltma:

Atmosferik koşullar altında, gaz, buhar, toz gibi uçucular halindeki yanıcı maddelerin, hava ile karışması ve tutuşması sonrasında kendiliğinden alevlenmeyi sürdürebileceği ortam.


Bu içerik Patlayıcı Ortam (Explosive Atmosphere) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.