İngilizce Terim: Event Sequence

Türkçe Terim: Olay Serisi

Kısaltma:

Ara olaylardan oluşan, planlanmamış olay dizisi. Ara olayların (başlatıcı olaylar olarak da adlandırılır) oluşması, en sonunda daha büyük bir olayın oluşmasına zemin hazırlayacaktır.


Bu içerik Olay Serisi (Event Sequence) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.