İngilizce Terim: Enabling Condition

Türkçe Terim: Etkinleştirici Koşul

Kısaltma: –

Etkinleştirici koşul, bir senaryonun başlamasını mümkün kılan koşuldur ve bir arıza yada bir koruma katmanı değildir.

Örneğin: Boru hattında bir yarılma sonrası gaz kaçağı meydana geliyor. Oluşan patlayıcı atmosfer bir etkinleştirici koşuldur.


Bu içerik Etkinleştirici Koşul (Enabling Condition) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.