İngilizce Terim: Emergency Operating Procedures

Türkçe Terim: Acil Durum İşletme Prosedürleri

Kısaltma: EOP

Sistemde yaşanan problem sonrası prosesi güvenli ve kararlı bir moda geçirmek için gerekli işlemlerin yazılı olduğu talimatlar.


Bu içerik Acil Durum İşletme Prosedürleri (Emergency Operating Procedures) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.